Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prague Legend about Rabí Löw and his Golem

4. 12. 2011

Czech version, sent by teacher Alena Holasová from Ostrava 

O Golemovi
 
Jednu část Starého Města pražského tvořilo v dávných dobách Židovské Město. Bylo obehnáno hradbami se šesti bránami. Jeho obyvateli byli židé. Mluvili jiným jazykem, jinak se oblékali a jinak modlili. Lidé se jich báli, vyhýbali se jim a ponižovali je. Za panování císaře Rudolfa II. žil v Židovském Městě pražském moudrý rabín (kněz i učitel) Jehuda Löw ben Bezalel. Byl velmi vzdělaný. Vyznal se v přírodních vědách i tajných naukách.
 
Jednou císař přikázal, že všichni židé musí opustit Prahu. Rabín prosil o slyšení u císaře, ale byl odmítnut. Vydal se tedy na Karlův most v době, kdy tudy měl jet císař. Postavil se doprostřed mostu a neuhnul, ani když po něm lidé házeli bláto a kamení. Než dopadly na jeho plášť, změnily se v květiny. Když přijel císařův kočár, koně se před ním zastavili, jako by zkameněli. Rabín podal panovníkovi prosebný list. Po jeho přečtení a zralé úvaze Rudolf svůj rozkaz odvolal.
 
Rabín Löw byl pak častěji hostem na Pražském hradě. Ukázal císaři i kouzelnou lampu, jakousi laternu magiku, kterou sám sestrojil. Předváděl s ní různé obrázky: Hradčany, Prahu i vzdálené kraje. Panovník navštívil rabího v jeho domě a nestačil se divit, jak bohatě a pohodlně, je prosté obydlí zařízeno. Vrcholem podivných věci, které moudrý muž vytvořil, byl hliněný sluha Golem. Rabín ho oživil tím, že mu do úst vždy v neděli ráno vložil šém. Byl to pergamenový lístek s kouzel­ným nápisem. Po celý týden pak Golem pracoval za dva, vykonával všechny hrubší práce a při tom nejedl, nepil a neodpočíval. V pátek večer mu musel šém z pusy vytáhnout, protože podle židovského náboženství v sobotu nesmí pracovat ani hlinění roboti.
 
Jednou v pátek při odchodu do modlitebny rabín moc spěchal a tak na Golema úplně zapomněl. Sotva začal číst žalmy, přiběhli za ním lidé z domu i ze sousedství s tím, že jeho pomocník se dočista zbláznil. Ničí všechno kolem a určitě by každého, kdo by mu přišel do cesty, zabil. Rabín spěchal domů. Tam již bylo všechno rozbité, pes a ostatní zvířata pobita a Golem se právě snažil vytrhnout ze země starou lípu. Rabín šel přímo k němu, hleděl mu upřeně do očí a pak mu rychle vyškubl šém z úst. Golem se svalil na zem. Už to byla jen hromada hlíny, která nemohla nikomu uškodit.
 
Rabín již Golema neoživil. Uschoval ho tak dobře, že ho nikdy nikdo nenašel. Ležel prý na půdě staré synagogy tak dlouho, až se úplně rozpadl. Nenašel ho ani císař Rudolf II., který ho chtěl zařadit do svých sbírek kuriozit.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář